На сьогоднішній момент існує 3 органу, мають право здійснювати перевірки ліцензійного ПЗ, до них відносяться:
1. Державний департамент інтелектуальної власності (в повному обсязі співробітники, а тільки інспектори з питань інтелектуальної власності).
2. Державна служба боротьби з економічною злочинністю МВС України
3. Органи державної податкової служби.

Відповідальність:
За використання неліцензійного програмного забезпечення, а так само зберігання неліцензійних аудіо-, відео та інших файлів передбачено 2 види відповідальності:

1. Адміністративна (кодекс про адміністративні правопорушення)
Стаття 512. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності
Незаконне использование об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх Виконання, фонограм, передачі организации мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового Відкриття, винаходи, Корисної моделі, промислового бланках, знака для товарів и услуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської Пропозиції, сорту рослин ТОЩО), прівласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, что охороняється законом, - Тягном за собою накладення шт Рафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно віготовленої продукції та обладнання и матеріалів, Які прізначені для ее виготовлення.

2. Кримінальна (кримінальний кодекс)
Стаття 176. Порушення авторським правом и суміжніх прав

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури и мистецтва, комп'ютерних програм и баз Даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження Виконання, фонограм, відеограм и програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, других носіях информации, або інше умисне Порушення авторським правом и суміжніх прав, если це завдан матеріальної Шкоди у значному размере, - караються штрафом від двохсот до Тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправно роботами на строк до двох років, або позбавленням Волі на тій самий строк, з конфіскацією та знищення всех прімірніків творів, матеріальніх носіїв комп'ютерних програм, баз Даних, Виконання, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь и матеріалів, Які спеціально вікорістовувалісь для їх виготовлення.

2. ті самі Дії, если смороду вчінені повторно, або за попередня змов Груп осіб, або завдан матеріальної Шкоди у великому размере, - караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправно роботами на строк до двох років, або позбавленням Волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією та знищення всех прімірніків творів, матеріальніх носіїв комп'ютерних програм, баз Даних, Виконання, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь и матеріалів, Які спеціально вікорістовувалісь для їх в иготовления.

3. Дії, передбачені частинами дерти або другою цієї статті, вчінені службових особою з Використання службового становища або організованою групою, або если смороду завдан матеріальної Шкода в особливо великому размере, - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням Волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обійматі певні посади чи займатіся Певної діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищення всех прімірніків творів, мат ріальніх носіїв комп'ютерних програм, баз Даних, Виконання, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь и матеріалів, Які спеціально вікорістовуваліся для їх виготовлення.

Примітка.

У статтю 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода вважається завдання в значному размере, если ее розмір у двадцять и более разів перевіщує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому размере - если ее розмір у Двісті и более разів перевіщує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завдання в особливо великому размере - если ее розмір у тисячу и более разів перевіщує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Для визначення розміру шкоди необхідно проведення експертного дослідження. Для цього контролюючі органи повинні залучати до проведення перевірки експерта або проводити вилучення носіїв програм (про вилучення дивись нижче).
При цьому будь-який штраф накладатиметься на юридичну особу - як на власника комп'ютерів, а відповідальність, яка безпосередньо пов'язана з особистістю винного і не може бути покладена на юридичну особу (обмеження або позбавлення волі, виправні роботи) буде нести системний адміністратор або технічний директор (якщо такі на підприємстві є і на них посадовою інструкцією покладено обов'язок встановлювати тільки ліцензійне програмне забезпечення та проводити аудит комп'ютерів на підприємстві на предме т наявності програм, або файлів, які використовуються з порушенням авторських прав). Якщо системного адміністратора або технічного директора на підприємстві немає або їх посадовою інструкцією не залежать від обов'язку за здійсненням таких дій і проведенням аудиту комп'ютерів, то відповідальність, пов'язану з особистістю винного, буде нести директор підприємства.
АЛЕ при цьому НЕОБХІДНО відзначити, що до відповідальності за ст. 176 Кримінального кодексу України особа може бути притягнута лише в тому, випадку, що такі дію відбувалося з прямим умислом, тобто винна особа повинна була:
- усвідомлювати, що порушує авторські або суміжні права;
- передбачала, що автору буде завдано матеріальну шкоду у великому розмірі (від 5150,00 грн. на сьогодні);
- бажало цього (тобто порушити авторські або суміжні права і заподіяти як мінімум шкоди у великому розмірі).
Тобто довести наявність прямого умислу - досить складний захід, хоча саме по собі наявність порушеної кримінальної справи не найприємніше обставина.
Що розуміти під НЕЗАКОННИМ ВИКОРИСТАННЯМ?
Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності - під ним розуміється опублікування, відтворення, розповсюдження без згоди автора (власника патенту або свідоцтва) літературного або художнього твору, фонограми, відеограми, аудіовізуальних творів, передач організації мовлення, комп'ютерних програм, баз даних та інших об'єктів.
Під відтворенням розуміється виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також з запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі і цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

ВИЛУЧЕННЯ:
1. У разі складання протоколу про адміністративне правопорушення.
Відповідно до ст. 265 кодексу про адміністративні правопорушення - речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей вилучаються, про що складається протокол і робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
2. У разі наявності порушеної кримінальної справи.
В такому випадку виїмка проводиться з дотриманням умов і порядку, передбаченого ст. 184, 177, 178 Кримінально-процесуального кодексу України.
А саме:
Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані про те, що предмети або документи, які мають значення для справи і знаходяться у певної особи або в певному місці.
Виїмка із житла чи іншого володіння особи (а офіс є якраз іншим володінням) проводиться тільки за вмотивованою постановою суду. При цьому виїмка повинна проводитися тільки вдень і в присутності не менше двох понятих.
Крім того, Верховний суд в своєму узагальненні щодо правопорушень у сфері інтелектуальної власності від 01.01.2006 року (п. 3.1.) Дотримується тієї позиції, (враховуючи положення ст. 420 Цивільного кодексу України та ст. 1 закону України «Про авторські і суміжні права »), що комп'ютери не є об'єктами права інтелектуальної власності, їх носіями або предметами, призначеними для виготовлення контрафактних примірників, і відповідно не є об'єктами адміністративного правопорушення або злочину, а значить, що і вилучено ю або виїмці вони не підлягають. Тому в разі виявлення порушення контролюючі органи можуть ставити питання тільки про вилучення носіїв таких програм (наприклад, жорсткого диска), але НЕ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ.

 

Touch UA

Hosting CityHost

Back to top